xs
xsm
sm
md
lg

บางจากฯ รับ 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บางจากฯ รับ 4 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สะท้อนความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทางผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เข้ารับมอบ 4 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ประกอบด้วย 2 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence Award) และสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) และ 2 รางวัลดีเด่น ระดับ Distinguished สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) และสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) แสดงถึงผลงานเป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว และสะท้อนความมุ่งมั่นในงานพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ สินค้าและบริการ และส่งเสริมนวัตกรรม

โดยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ในปี 2564 นี้ บางจากฯ เป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งพิจารณาจากการประมวลผลองค์กรที่มีพัฒนาการในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านได้อย่างดีที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการปรับตัวฉับไวทั้งในเชิงโครงสร้างและนโยบายการบริหาร นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการตัดสินรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น