xs
xsm
sm
md
lg

สวทช.จับมือ ซีพีเอฟ สร้างนวัตกร-หนุนนวัตกรรมอาหาร โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่เวทีการค้าในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านการจัดงาน “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ในครั้งนี้ ซีพีเอฟได้นำองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร การสร้างแบรนด์การตลาด การเชื่อมโยงสู่การค้าในเชิงพาณิชย์สู่คนรุ่นใหม่ และพร้อมต่อยอดทีมที่ได้รับรางวัลเป็นสตาร์ทอัพ (Startup) หรือร่วมกันพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพวางจำหน่ายในท้องตลาด


ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของซีพีเอฟ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อเปิดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตร่วมกัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซีพีเอฟสู่การเป็น 'ครัวของโลก'

“อนาคตอาหารจะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เรารับประทานอาหารเป็นยา ดีกว่ารับประทานยาเป็นอาหาร โครงการนี้ถือเป็นเส้นทางสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทันสมัยรองรับเทรนด์ตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตมากขึ้น ดังนั้น อาหารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนเรียนรู้และได้รับคุณประโยชน์ตรงตามโภชนาการของแต่ละบุคคล” ดร.สมหมายกล่าว


การจัดงานครั้งนี้ ซีพีเอฟได้นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย เช่น CP Selection, Meat Zero, U FARM และเครื่องดื่ม Innoweness มาจัดแสดงในรูปแบบของ Virtual เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจได้เปิดประสบการณ์และศึกษาข้อมูลนวัตกรรมอาหารของซีพีเอฟที่ตอบโจทย์เทรนด์เพื่อสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค


สำหรับโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021 เป็นเวทีการแข่งขันประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความรู้ทางด้านธุรกิจ นำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต ทุกปี Food Innopolis จะศึกษาเทรนด์อาหารของโลก เพื่อกำหนดหัวข้อในการแข่งขัน สำหรับปีนี้มี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. Food Heritage Innovation หรือนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร โดยนำกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 2. Future Lifestyle Food Innovation หรือนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต


ซีพีเอฟมุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเดินหน้าพัฒนาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงขับเคลื่อนกระบวนการผลิต เน้นโภชนาการและสุขภาพที่ดี และร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปและผลิตอาหารสำเร็จรูป ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในภาวะวิกฤตสำหรับคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น