xs
xsm
sm
md
lg

PTTEP เดินหน้าผลิตก๊าซฯ ในแหล่งบงกช ตั้งเป้าเพิ่มอีก 125-250 ล้าน ลบ.ฟ./วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.สผ.พร้อมเดินหน้าพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติในแปลง G2/61 หรือแหล่งบงกช ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต หลังจากเสร็จสิ้นการลงนามข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตั้งเป้าผลิตก๊าซฯ เพิ่มอีก 125-250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อชดเชยก๊าซจากแหล่งเอราวัณที่ไม่พร้อมผลิตได้ครบตามสัญญา PSC

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดำเนินการสัมปทานบงกชปัจจุบัน ได้ลงนามในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (Asset Transfer Agreement หรือ ATA) ไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปตท.สผ.จะดำเนินการส่งมอบสิ่งติดตั้งต่างๆ ประกอบด้วย แท่นอุปกรณ์การผลิตต่างๆ และแท่นที่พักอาศัย รวม 9 แท่น แท่นหลุมผลิต 56 แท่น และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตก๊าซฯ เช่น เรือเก็บน้ำมัน ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ วันสัมปทานหมดอายุ เพื่อนำสิ่งติดตั้งไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ต่อไป 


ส่วนแท่นหลุมผลิตในโครงการบงกชที่รัฐไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อมีจำนวนทั้งหมด 4 แท่น รวมถึงท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งเชื่อมกับแท่นดังกล่าว ปตท.สผ.จะดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนต่อไป

การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ.สามารถวางแผนการส่งมอบสิ่งติดตั้ง รวมถึงวางแผนการพัฒนาแหล่งบงกชและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุลง ไปสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ


ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจาะหลุมผลิตในแหล่งบงกชเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตก๊าซฯ ขึ้นได้อีกประมาณ 125-250 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ล้าน ลบ.ฟ.) ต่อวันในช่วงเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้แหล่งบงกชสามารถรักษาระดับการผลิตก๊าซฯ ได้ที่ 870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตลอดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ช่วยรองรับความต้องการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระหว่างที่แหล่งเอราวัณภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 ยังไม่พร้อมผลิตก๊าซฯ ในอัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ทันทีเมื่อสัมปทานหมดอายุ เนื่องจาก ปตท.สผ.ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับสัมปทานปัจจุบันให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการล่วงหน้าในแปลง G1/61 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


กำลังโหลดความคิดเห็น