xs
xsm
sm
md
lg

“บีซีพีจี” จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ 2 โรงไฟฟ้าโซลาร์ที่ไทย-ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บีซีพีจี” เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ต่อเนื่องตามแผน ล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ ในญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการขายไฟรวมกำลังการผลิตตามสัญญากว่า 27 เมกะวัตต์

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาบีซีพีจีได้เปิดดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นกำลังการผลิตรวมกว่า 27 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะตั้งอยู่ที่จังหวัดชิบะ ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 20.0 เมกะวัตต์ กับบริษัท โตเกียว อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Tokyo Electric Power Company) ภายใต้การลงทุนแบบทีเค สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

“การเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการชิบะในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 34.7 เมกะวัตต์ ขณะที่ปัจจุบันบีซีพีจีมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้ารวม 89.7 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจำนวน 55.0 เมกะวัตต์” นายบัณฑิตกล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ CMU Smart City ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้น จำกัด (Thai Digital Energy Development - TDED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75 ได้ทำการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในโครงการระยะที่ 1 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.7 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณสวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะเวลา 20 ปี ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ตกลงกัน และโครงการดังกล่าวยังมีส่วนขยายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้อีกประมาณ 4.3 เมกะวัตต์


กำลังโหลดความคิดเห็น