xs
xsm
sm
md
lg

BEM จับมือกรมการจัดหางาน ร่วมส่งเสริมจ้างงานคนพิการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์BEM ร่วมกับกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ที่ยังมีทั้งศักยภาพมีงานทำ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
วันที่ 26 ต.ค. 2564 นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ร่วมกับกรมการจัดหางาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำและเป็นการสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สิทธิจัดจ้างเหมาช่วงงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลสังคม โดย BEM เห็นถึงความสำคัญของการมีงานทำของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ยังมีทั้งศักยภาพ และความต้องการในการทำงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสให้คนพิการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น