xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” จับมือภาคเอกชน สั่งจ้างงานคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พล.อ.ประวิตร ช่วยเหลือคนพิการ เป็นประธาน MOU โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ลดความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน

วันนี้ (26 ต.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เดินทางไปกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นประธานในพิธี โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.รง. และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร รอง นรม. ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ภาคเอกชน จำนวน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดีแก่ผู้ที่เข้าร่วม โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จะทำหน้าที่ให้บริการ จัดหางานในประเทศ แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการดำรงชีวิต ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ครอบครัวเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ที่จะรองรับนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ของรัฐบาล สำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ จึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับทุกภาคส่วน ได้จ้างงานคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน เร่งขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้ได้อย่างยั่งยืน สำหรับคนพิการ หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะเยี่ยมเยียน และทักทายคนพิการ ที่ประสงค์จะทำงาน และหน่วยงานบริการสาธารณะที่ประสงค์จ้างคนพิการ ก่อนเดินทางกลับ








กำลังโหลดความคิดเห็น