xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าออกประกาศ 3 ฉบับควบคุมพื้นที่เดินเรือ เพิ่มความปลอดภัยช่วงหยุดยาวและลอยกระทง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าออกประกาศ 3 ฉบับ ควบคุมพื้นที่การเดินเรือ และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว 21-24 ต.ค. และเทศกาลลอยกระทง 19 พ.ย. 2564

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านปลอดภัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 รวมถึงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้กำหนดแผนปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้ (21-24 ตุลาคม 2564) และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมกิจกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมาก

กรมเจ้าท่า ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแลการใช้เรือ และท่าเทียบเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในส่วนกลาง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พร้อมได้มีการออกประกาศกรมเจ้าท่า จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 222/2564 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในวันลอยกระทง พ.ศ. 2564 ประกาศฉบับที่ 223/2564 เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2564 และประกาศฉบับที่ 224/2564 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือและเน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด และหากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)  ด้านปลอดภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น