xs
xsm
sm
md
lg

ซ่อมเสร็จเปิดสัญจรแล้ว! ถนนสาย ลบ.1030 โคกสำโรง จ.ลพบุรี และ สก.3007 จ.สระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ถนนสาย สก.3007 จ.สระแก้ว
ทช.เร่งซ่อมแซมถนนสาย ลบ.1030 จ.ลพบุรี และสาย สก.3007 จ.สระแก้ว ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะทางขาด ผิวทางชำรุด เสร็จและเปิดสัญจรได้แล้ว บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมนำเครื่องจักร เข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบอุทกภัย โดยล่าสุด ซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อีก 2 สายทาง ได้แก่ 1. ถนนสาย ลบ.1030 จ.ลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำกัดเซาะถนนขาด ความยาวประมาณ 50 เมตร 
 
โดยได้ดำเนินการถมวัสดุเพื่อเชื่อมทางบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1030 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ช่วง กม.ที่ 11+600 – 11+650 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. แล้วเสร็จ วันที่ 14 ต.ค. 2564 โดยปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว 

2. ถนนสาย สก.3007 จ.สระแก้ว ซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดเนื่องจากกระแสน้ำไหลหลากด้วยอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) และแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมเส้นทางจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348-บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ, บ้านผาสุข ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถนนบริเวณช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. แล้วเสร็จวันที่ 10 ต.ค. 2564 

ปัจจุบันได้ติดตั้งท่อลอดถนนและปรับปรุงผิวจราจรในบริเวณที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติและเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะดำเนินการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในระยะยาวเพื่อป้องกันและลดอัตราความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในอนาคตต่อไป ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ถนนสาย สก.3007 จ.สระแก้ว

ถนนสาย สก.3007 จ.สระแก้ว

ถนนสาย สก.3007 จ.สระแก้ว

ถนนสาย ลบ.1030 จ.ลพบุรี

ถนนสาย ลบ.1030 จ.ลพบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...