xs
xsm
sm
md
lg

ฟีนิกซ์สเตชั่นจับมือ สสว.-ธพว.ขยายช่องทางธุรกิจ-เติมแหล่งทุนหนุนปรับปั๊ม LPG เป็นน้ำมัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฟีนิกซ์ สเตชั่น สถานีบริการแบรนด์ใหม่ผนึกพันธมิตร ทั้ง สสว.-ธพว.ช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ขยายช่องทางธุรกิจ เติมแหล่งทุนเพื่อปรับเป็นปั๊มน้ำมันแบรนด์ฟีนิกซ์ พร้อมเดินหน้าเปิดบริการในไตรมาส 4 กว่า 30 สถานีในเส้นทางสายรอง เขตปริมณฑล

นายโกศล แสงรังษี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารฟีนิกซ์ สเตชั่น
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME Bank) สนับสนุนสินเชื่อสำหรับการปรับปรุงปั๊มก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เป็นสถานีบริการน้ำมันฟีนิกซ์ให้แก่ผู้ประกอบการ LPG

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการใช้ก๊าซ LPG สำหรับภาคการขนส่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564 หรือลดลง 12% ทำให้ราคาของก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนั้นทำให้ผู้ใช้ก๊าซ LPG ในภาคการขนส่ง เช่น รถแท็กซี่หันมาใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินกันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ปั๊มก๊าซ LPG เริ่มทยอยปิดตัวลง ซึ่งฟีนิกซ์ สเตชั่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเสนอแผนที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ให้สามารถดำเนินธุรกิจประกอบกิจการต่อไปได้ จึงทำให้เกิดโครงการ Phoenix Station Plus เพื่อเข้าไปช่วยหลือผู้ประกอบการ LPG

ทั้งนี้ สสว.เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก ธพว. (SME Bank) สำหรับการปรับปรุงปั๊มก๊าซ LPG ให้เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ให้มีทางเลือกมากขึ้นด้วยการขยายช่องทางการตลาดเป็นปั๊มน้ำมันและอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ฟีนิกซ์ สเตชั่น เนื่องจากโครงสร้างและขนาดของปั๊มก๊าซ LPG ใกล้เคียงกับไมโครสเตชันของฟีนิกซ์ สเตชั่น และที่สำคัญคืองบประมาณการลงทุนของไมโครสเตชันมีการลงทุนไม่สูงมาก แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคืนทุนไว จึงคิดว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำมันภายใต้แบรนด์ฟีนิกซ์ สเตชั่น จะได้รับสิทธิพิเศษจากฟีนิกซ์ สเตชั่น ได้แก่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน ให้ส่วนลดพิเศษราคาน้ำมัน ส่วนลดป้ายทาวเวอร์ (Tower Sign) 50% เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Phoenix Online Local Market Onsite สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย จัดสร้างร้านต้นน้ำคาเฟ่ในสถานีบริการน้ำมัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ที่สนใจต้องการขยายช่องทางการตลาดพลังงานทางเลือกโดยเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำมันและอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ฟีนิกซ์ สเตชั่น สามารถติดต่อเข้าร่วมเป็นครอบครัวฟีนิกซ์ สเตชั่นได้ที่ โทร. 09-9102-2456 Line : @phoenixstaion E-mail : sakuna@paemm.com หรือ Facebook : Phoenix Station

นอกจากนี้ ฟีนิกซ์ สเตชั่นมีแผนที่จะเปิดบริการสถานีบริการน้ำมันแบรนด์ใหม่ในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2564 นี้ ทั้งที่เป็นสถานีบริการน้ำมันของฟีนิกซ์ สเตชั่นและปั๊มที่เปลี่ยนจากปั๊มก๊าซ LPG โดยจะเปิดให้บริการในเส้นทางสายรองในเขตปริมณฑล และในต่างจังหวัด โดยเริ่มที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งจะเป็นทั้งสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่จนถึงสถานีบริการน้ำมันรูปแบบไมโครสเตชัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางบริษัท ฟีนิกซ์ฯ ได้เชิญผู้ประกอบการปั๊ม LPG มารับฟังทิศทางและแผนงานของฟีนิกซ์ สเตชั่น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการปั๊มก๊าซ LPG ที่มีความสนใจปรับเปลี่ยนเป็นปั๊มฟีนิกซ์ สเตชั่น โดยมีผู้บริหารจาก ธพว.เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ประกอบการที่แสดงความประสงค์ เข้าร่วมโครงการกว่า 30 สถานี
กำลังโหลดความคิดเห็น