xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เร่งคลอดแผนแม่บทพัฒนาสถานีหัวลำโพงและพื้นที่ตามแนวรถไฟ “หัวลำโพง-บางซื่อ” ปลายปี 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ศักดิ์สยาม” เร่ง รฟท.ศึกษาแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพง นำเสนอใน พ.ย. 64 พร้อมสำรวจพื้นที่ริมทางรถไฟช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ทำแผนพัฒนาสร้างรายได้ เพิ่มทางเลือกเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หวังเป็นรูปธรรมก่อนปี 68

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแนวทางการพัฒนาตลอดแนวเส้นทางบางซื่อ-หัวลำโพง ว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทย ส่งผลให้สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลดบทบาทลง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง (ในอนาคต) ดังนั้น จึงควรนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงแล้ว แต่การศึกษายังไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน การรถไฟฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะมีการนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนี้ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะเข้าร่วมการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย คาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ ให้การรถไฟฯ เตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่ริมทางรถไฟ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ-สถานีหัวลำโพง ให้มีความชัดเจน หลังจากได้มีการสำรวจรายละเอียดตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น สายสีแดงส่วนต่อขยาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน การเชื่อมต่อสถานีจิตรลดา เป็นต้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ได้ในเดือนธันวาคม 2564

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ บริเวณเพลินจิต การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้หารือกับการรถไฟฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการให้มีการพัฒนาพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน โดยการปรับรูปแบบโครงการให้มีลักษณะที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน คาดว่าจะได้ผลสรุปร่วมกันในเดือนตุลาคม 2565
 
นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม คือ 1. ให้กำหนดรูปแบบการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่ชัดเจนโดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งรัดแผนการพัฒนาสถานีหัวลำโพงที่เดิมกำหนดไว้ในช่วงปี 2568 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. ให้พิจารณานำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งให้เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวดิ่ง

3. ให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีต่างๆ ด้วย โดยกรณีที่เป็นพื้นที่ของภาคเอกชนหรือส่วนราชการอื่นให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

4. การให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสถานีหัวลำโพง ให้พิจารณาเปรียบเทียบจนถึงข้อสรุปถึงรูปแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น การเปรียบเทียบระหว่างการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งแปลง หรือการแบ่งการพัฒนาเป็นแปลงย่อย เป็นต้น

5. สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนแทนการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การทางพิเศษฯ มีรายได้มากขึ้น รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว








กำลังโหลดความคิดเห็น...