xs
xsm
sm
md
lg

วิ่งฉิว 4 เลน ทล.202 จ.ร้อยเอ็ด บ.เมืองเตา-อ.เกษตรวิสัย เร่งขยายตลอดสาย 380 กม.หนุนโลจิสติกส์อีสานสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงขยาย 4 เลน ทล.202 ช่วง จ.ร้อยเอ็ด ตอน บ.เมืองเตา-อ.เกษตรวิสัย เสร็จอีก 15.6 กม.งบ 796 ล้านบาท เปิดแผน 4 เลนตลอดสาย 380 กม.เสร็จไปแล้วกว่า 163 กม. ที่เหลือกำลังก่อสร้างและขอจัดสรรงบ เสริมศักยภาพขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.พยัคฆภูมิพิสัย-อ.เกษตรวิสัย ตอน บ.เมืองเตา-อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ตามนโยบายด้านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเป็นเส้นทางในพื้นที่ จ.ร้องเอ็ด ระหว่าง กม.162+000-กม.164+024, กม.165+411-กม.167+300 และ กม.172+000-กม.183+772 โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง มีการก่อสร้างสะพานเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถลอดกลับใต้สะพานได้ จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 796,296,000 บาท

สำหรับทางหลวงหมายเลข 202 เป็นทางหลวงสายสำคัญในการเดินทางของภาคอีสาน ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณสี่แยกโรงต้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผ่านพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ สิ้นสุดที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระยะทางรวมทั้งหมด 387 กิโลเมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 380 กิโลเมตร ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จไปแล้ว 148 กิโลเมตร 

เนื่องด้วยมีผู้ใช้เส้นทางสายนี้เป็นจำนวนมากและมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดช่วงที่มีขนาด 2 ช่องจราจร กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้ปรับปรุงขยายทางหลวงสายดังกล่าวในส่วนที่เหลือ โดยขณะนี้มีส่วนที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นระยะทาง 81 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอีกระยะทาง 135.4 กิโลเมตร 
 
ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางบนถนน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...