xs
xsm
sm
md
lg

ทุ่มงบ 1.44 พันล้านเร่งขยาย 6 เลนถนน “มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา” คืบ 55% คาดเสร็จปีหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงเร่งขยาย 6 ช่องจราจรถนนสาย ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา พร้อมทางลอดจุดตัด แยกนิคมพัฒนา จ.ระยอง 13.6 กม. วงเงิน 1.44 พันล้าน คืบหน้ากว่า 55% คาดเสร็จ มิ.ย. 65 ลดแออัดและอุบัติเหตุ ยกระดับการขนส่งเข้ามาบตาพุด ช่วยลดต้นทุนรับแผน AEC 
       
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมอบให้หน่วยงานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ในภาคตะวันออกเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น
 
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) ระหว่าง กม.0+000-กม.13+600 รวมระยะทาง 13.6 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ตำบลมาบตาพุด สิ้นสุดที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งบริเวณท่าเรือมาบตาพุด

นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 3191 มีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อีกทั้งบนทางหลวงหมายเลข 3375 มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา กรมทางหลวงจึงจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวเพื่อให้การเดินทางไปสู่นิคมอุตสากรรมมาบตาพุดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยก่อสร้างขยายความกว้างของถนนและอุโมงค์เพื่อยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ข้ามทางหลวงหมายเลข 3375 กับทางหลวงหมายเลข 3191
 
สำหรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรแบบไป-กลับ กว้างฝั่งละประมาณ 13 เมตร และก่อสร้างทางลอดแบบอุโมงค์ใต้ดิน (UNDERPASS) ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ (แยกนิคมพัฒนา) พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 2 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจำนวน 16 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง
ใช้งบประมาณโครงการ 1,447,433,600 บาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 55% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2565 ทั้งนี้ มีบางช่วงที่ดำเนินการและเปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งสินค้าบริเวณทางเข้าสู่ท่าเรือตำบลมาบตาพุด ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวในพี้นที่จังหวัดระยอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการเข้าสู่ AEC    
กำลังโหลดความคิดเห็น