xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เตือนแก๊งขโมยตะแกรง ตัดสายไฟ ทรัพย์สินราชการ โทษจำคุกสูง 7 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทพบถูกขโมยสายไฟ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อ หลายสายทาง เตือนลักทรัพย์ของราชการมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับหนัก รวมถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเหตุสามารถแจ้งสายด่วน 1146

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ลงพื้นที่ลาดตระเวนตรวจสอบสายทางอย่างต่อเนื่องและมักได้รับแจ้งเหตุ พบว่ามีการลักลอบขโมยตัดสายไฟส่องสว่างทั้งบนสะพานและบนถนน รวมถึงการลักลอบขโมยตะแกรงเหล็กฝารางระบายน้ำเป็นจำนวนมากในพื้นที่ของ ทช. ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาบนสะพานหรือถนนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ทั้งยังเป็นความผิดฐานทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ประกอบมาตรา 72 นอกจากนั้นยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 335 (10) และหากร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกระทำในเวลากลางคืน จะมีโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 335 วรรคสาม จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 140,000 บาท และผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเหตุผิดปกติ โปรดแจ้งที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น