xs
xsm
sm
md
lg

ทช.สร้างถนนลาดยางสาย ทล.226-บ้านพิมาย 12 กม.เสร็จแล้ว ช่วยขนส่งพืชผลเกษตร-ท่องเที่ยวโคราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายแยก ทล.226-บ้านพิมาย อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา ระยะทาง 12 กม.เสร็จแล้ว สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และท่องเที่ยวจ.นครราชสีมา

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 12.217 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งนับได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรและมีแหล่งอุตสาหกรรมด้านโรงงานน้ำตาล ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยจะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 7+191 ระยะทาง 7.191 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 กม.ที่ 17+650 ถึง 22+676 ระยะทาง 5.026 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 12.217 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง และขยายความกว้างของสะพานจำนวน 2 แห่ง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด รวมถึง เป็นการสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น อ้อย พืชผัก ข้าว และสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น