xs
xsm
sm
md
lg

บางกอกแอร์เวย์สยกเลิก 5 เส้นทางชั่วคราว ส่วนกรุงเทพฯ-สมุยยังบริการตามปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บางกอกแอร์เวย์สแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 5 เส้นทางบินเป็นการชั่วคราว เชียงใหม่, ภูเก็ต, สุโขทัย, ลำปาง, ตราด เลื่อนตั๋วได้ฟรี ส่วนกรุงเทพฯ-สมุยยังบินปกติรองรับผู้โดยสารต่อเครื่อง และ 16 ก.ค.นี้เริ่มบินสมุย-ภูเก็ต
วันที่ 11 ก.ค. สายการบินบางกอกแอร์เวย์สแจ้งว่า ตามประกาศของ ศบค.ในการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินภายในประเทศบางเส้นทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
2. เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ไป-กลับ)
3. เส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย (ไป-กลับ)
4. เส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง (ไป-กลับ)
5. เส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ)
ทั้งนี้ เส้นทางบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน, เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) รองรับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน, เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน และเส้นทาง
สมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน
ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร. 1771 หรือ 0-2270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
- PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
- อีเมล: reservation@bangkokair.com
ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) 
 http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
- ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/
- กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...