xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ เดินหน้าป้องอุตฯ ยานยนต์ไทยหลังเวียดนาม-อินเดียออกระเบียบสกัดส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตฯ ออกโรงปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ครั้งที่ 85 ให้เวียดนามทบทวนการรับรองมาตรฐาน Euro 5 รวมถึงระเบียบควบคุมคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีของอินเดีย หวั่นกระทบส่งออกยานยนต์ไทย

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของโลก รวมทั้งส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่มีความพร้อม เช่น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็ยังประสบปัญหาด้านการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประเทศเวียดนามได้ประกาศใช้มาตรฐาน Euro 5 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกยานยนต์ของไทย

“เวียดนามได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศ และได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่มาตรฐาน Euro 5 จะมีผลบังคับใช้ สามารถผลิตรถยนต์ตามมาตรฐานเดิม (Euro 4) ได้ต่อเนื่องจนกระทั่งใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ แต่หากเป็นผู้นำเข้าจะต้องขออนุญาตตามมาตรฐานใหม่คือ Euro 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงแม้ว่าใบอนุญาตจะยังไม่หมดอายุก็ตาม” นายวันชัยกล่าว

ทั้งนี้ สมอ.ในฐานะหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Committee on TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวต่อผู้ประกอบการรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าไม่เท่าเทียมกัน จึงเตรียมเสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบหรือดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ WTO และเตรียมหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นข้อกังวลทางการค้าเสนอในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ครั้งที่ 85 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังได้ออกประกาศกฎระเบียบควบคุมคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีที่จะนำเข้าสู่อินเดีย โดยจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า และได้รับใบอนุญาตจากสถาบันมาตรฐานอินเดีย และผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สมอ.จึงได้แจ้งไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่ม responsible care สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาผลกระทบ ประเด็นปัญหา และข้อเรียกร้องต่อกฎระเบียบของอินเดีย เพื่อเสนอเป็นข้อกังวลทางการค้าในการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 85 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมอ.ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีการค้าโลก ยืนยันจะดูแลและปกป้องภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ” นายวันชัยกล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...