xs
xsm
sm
md
lg

“ฮิตาชิ” ได้เลือกเป็นผู้ให้บริการนำร่องระบบบริหารตอบสนองอุปสงค์ผลิตไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการสาธิตนี้เป็นการทำงานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ระบบ Demand Response ในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ 

สำหรับจุดประสงค์ระยะยาวของโครงการนี้คือการสร้างสมดุลของการใช้แหล่งพลังงานต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในขณะเดียวกัน โดยตั้งเป้าให้ใช้พลังงานความร้อนแค่ 10% เท่านั้น 

ส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนในปริมาณที่มากขึ้น แต่ด้วยความซับซ้อนที่มาพร้อมกับการจัดการพลังงานตามแผนดังกล่าว ทั้งสถานการณ์และสภาพภูมิอากาศที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ทำให้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้งานพลังงานและการผลิตพลังงานได้ยาก จึงต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมและ  DR เป็นหนึ่งในนั้น

ทั้งนี้ จากประสบการณ์การทดลองและทำงานในประเทศญี่ปุ่นและเกาะฮาวายในอเมริกามาแล้ว ฮิตาชิจึงมีข้อมูลเชิงลึกที่นำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการนำร่องระบบ DR และ VPP ส่วนโครงการนี้เริ่มต้นการสร้างระบบในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะได้รับการประเมินผลโดย กฟผ. ในช่วงธันวาคม 2564 จนถึงธันวาคม 2565 โดยนอกจากฮิตาชิจะวางระบบแล้วก็ยังมีส่วนในการฝึกอบรมทางเทคนิคการดำเนินงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย

หลังจากนี้ ฮิตาชิยังมีแผนงานในการขยายตลาดเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยคาร์บอน และจัดสรรพลังงานอย่างมีเสถียรภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น