xs
xsm
sm
md
lg

RATCH ทุ่ม 1.5 พันล้านถือหุ้น 10% PRINC ขยายธุรกิจสู่โรงพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์RATCH ขยายสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ โดดเข้าถือหุ้น PRINC 10% ใช้เงินลงทุนราว 1.55 พันล้านบาท หวังเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสสังคมเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพ โดย PRINC มีแผนขยายโรงพยาบาลเพิ่มเป็น 20 แห่งจากปัจจุบันมี 11 แห่ง เน้นเข้าร่วมทุนโรงพยาบาลขนาดเล็กและกลางที่มีอยู่เดิมแทนการสร้างใหม่ในพื้นที่ภาคใต้และอีสาน มั่นใจปี 2565 พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ

วันนี้ (24 พ.ค.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ประกาศผนึกกำลังเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนขยายฐานทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้แข็งแกร่ง ขณะที่สังคมวงกว้างสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ RATCH ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 346,233,682 หุ้น และหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 34,623,369 หุ้น รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 380,857,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวน 1,557,705,338.59 บาท ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยมีศักยภาพการเติบโตอย่างมีนัยในระยะยาว จากสภาวะสังคมผู้สูงอายุ และพฤติกรรมความสนใจการดูแลสุขภาพของคนในสังคมที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งการเติบโตที่สำคัญของทั้งห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจนี้ด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบริการทางการแพทย์และบริการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นว่าโมเดลการลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพมีความใกล้เคียงกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลาในการคืนทุน ที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงและบริหารผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

“บริษัทฯ มองว่าธุรกิจบริการสุขภาพมีศักยภาพการเติบโตอย่างมากในอนาคต แต่การเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ จนเมื่อกลุ่ม PRINC ต้องการผู้ร่วมทุน จึงเป็นโอกาสที่ดีให้ RATCH ได้เข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ซึ่งทีมผู้บริหาร PRINC มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ โดยในช่วงเริ่มลงทุนขยายฐานธุรกิจด้านบริการสุขภาพนี้ RATCH กับ PRINC จะผนึกความแข็งแกร่งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ PRINC ที่มุ่งเน้นสร้างฐานธุรกิจในตลาดเมืองรองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนด้วยการให้บริการและการจัดการต้นทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯเช่นกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นในแผนการเติบโตของ PRINC ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและนำพาความยั่งยืนมาสู่องค์กรและความร่วมมือเพิ่มเติมของทั้งสองบริษัทฯในอนาคต” นายกิจจากล่าว

ด้านนายสาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งสำคัญยิ่งนี้จะนำไปสู่การขยายโรงพยาบาลตามเป้าในปี 2565 รวม 20 แห่งจากปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่งใน 10 จังหวัด โดยจะเน้นเข้าร่วมทุนโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่มีอยู่เดิมแทนการสร้างใหม่ มองการขยายไปยังภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแผนขยายเครือข่ายปฐมภูมิที่เป็นคลินิกบัตรทอง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการ 13 แห่งให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 100 แห่งในปี 2565 ใช้เงินลงทุนราว 5-6 พันล้านบาท มั่นใจในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรจากไตรมาส 1/64 ขาดทุนสุทธิอยู่ 161 ล้านบาท

นอกจากนี้ิทั้ง RATCH กับ PRINC มองทิศทางการเติบโตของธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะฝั่งผู้สูงอายุ ซึ่งยังถือว่ามีโอกาสทางธุรกิจอยู่อีกมาก พร้อมร่วมมือและพัฒนาฝั่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเชิงสุขภาพ พลังงานสะอาดและด้านอื่นๆเป็นตามปณิธานของ PRINC การพัฒนาคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การมี RATCH เป็นพันธมิตรจะช่วยผลักดันให้ PRINC บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Platform ทางการแพทย์เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย โดยเฉพาะเมืองรองให้มีโอกาสได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดี

ทั้งนี้ PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งในการร่วมพัตนาการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ ที่ยังไม่เพียงพอ และยังเสริมบริการทางการแพทย์ที่รัฐได้จัดให้ ซึ่งพันธมิตรต่างๆ ที่ร่วมกับ PRINC ล้วนเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น IFC (International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) และ RATCH ที่มาร่วมผลักดันให้ PRINC ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งดังปณิธานว่าเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจที่คอยดูแล พัฒนาคน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น