xs
xsm
sm
md
lg

เครือซีพีจับมือ “Plug and Play” ร่วมพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพหนุนโครงการ “สมาร์ทซิตี้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือซีพีจับมือ “Plug and Play” บริษัทพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ และหนุนโครงการ Thailand Smart Cities ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันให้เครือซีพีสู่ผู้นำองค์กรแห่งนวัตกรรม
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ร่วมกับ Plug and Play บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจสตาร์อัพระดับโลกจาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกา ประกาศความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ “สมาร์ทซิตี้” ของประเทศไทย (Thailand Smart Cities) โดยมีความร่วมมือกันในเรื่องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การสร้างความยั่งยืน (Sustainability) การบริการทางการแพทย์ด้านดิจิทัล (Digital Health) การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ต (Internet of Things - IoT) การสร้างพลังงานสะอาด (Clean Energy) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง (Real Estate & Construction)

โดยความร่วมมือของเครือซีพีและ Plug and Play จะสามารถช่วยพัฒนาและผลักดันให้ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในและในต่างประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการนำแนวคิดใหม่ๆ มาสร้างสรรค์และต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
 
นายจอห์น เจียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของเครือฯ ที่จะพัฒนางานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพของเครือซีพีในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่สังคมโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมให้เติบโตทัดเทียมระดับโลก สอดคล้องกับในวาระครบรอบ 100 ปีที่เครือซีพีมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนในทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
 
ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมบริการใหม่ๆ ผ่านโครงการความร่วมมือกับสตาร์ทอัพระดับโลก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางแผนการทำงานของเครือฯ ที่จะสร้างมูลค่าและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา Plug and Play เป็นองค์กรแพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์ดูแลและสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งจำนวนมากในต่างประเทศ และยังมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลกจำนวนมากในหลากหลายธุรกิจ
 
“เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Plug and Play ในการผสานระหว่างความแข็งแกร่งของธุรกิจในเครือซีพี กับกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จากทั่วโลกที่จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายระบบนิเวศทางดิจิทัลของทุกธุรกิจในเครือซีพี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนบริการและโซลูชันต่างๆ ในด้านนวัตกรรมของเครือฯ ให้เติบโตต่อไป” ดร.จอห์น เจียงกล่าว
 
นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลในประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Plug and Play จะส่งต่อการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี กับบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อพัฒนาภารกิจด้านนวัตกรรมของเครือฯ และคู่ค้า และอีกสิ่งสำคัญคือ ทำให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพและบ่มเพาะกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพของไทยให้เติบโตสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้
 
ปัจจุบัน Plug and Play มีความร่วมมือดำเนินงานร่วมกับบริษัท 7 แห่งของไทยในโครงการ Thailand Smart Cities ได้แก่ เครือซีพี, กลุ่ม ปตท., ไทยออยล์, กรุงเทพดุสิตเวชการ, K.E. Group, Filinvest Development Corporation และบางจากฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...