xs
xsm
sm
md
lg

พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมที่กรมชลประทาน สามเสน เพื่อหารือการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ หรือ “NARK 5” เพื่อช่วยตัดสินใจวางแผนจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง จัดสรรน้ำให้แก่โครงการชลประทานแต่ละแห่ง สามารถแนะนำว่าแต่ละพื้นที่ควรปลูกพืชอะไรให้เหมาะต่อฤดูกาล สภาพน้ำ สภาพพื้นที่ โดยจะเชื่อมโยงกับ Agri Map ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น