xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน!! กรมชลประทานเตือนเขื่อนใหญ่น้ำน้อยวิกฤติ 17 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีชวนเชื่อพาดหัวข่าวว่า เตือนเขื่อนใหญ่น้ำน้อยวิกฤติ 17 แห่ง ทางกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่เกินเลยจากข้อเท็จจริงจากเนื้อหาข่าวที่นำเสนอ เนื่องจากการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30 % อยู่ 17 แห่ง ประกอบด้วย ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงฯ กิ่วคอหมา แควน้อยฯ แม่มอก ห้วยหลวง น้ำอูน จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว ป่าสักฯ ทับเสลา ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านฯ และคลองสียัด ซึ่งกรมชลประทาน ยังสามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ได้

โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จะเพียงพอใช้ในพื้นที่ท้ายอ่างฯ ไปจนถึงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และทำการบริหารจัดการน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งในขณะนี้ทำการจัดสรรน้ำไปแล้วกว่า 15,200 ล้าน ลบ.ม. หรือ 81% ของแผน โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทรสายด่วน 1460