xs
xsm
sm
md
lg

HMC แต่งตั้งดรีมทีมรุกตลาดสินค้า Specialty หลังขึ้นไลน์การผลิตใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังนี้ นายพรชัย พิชิตวุฒิกร ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์ นวัตกรรมและพาณิชยกิจ คุณชูเกียรติ โกสินทร์ตระการ ดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานธุรกิจและซัปพลายเชน และคุณเกษราภรณ์ ตรงต่อศักดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน สายงานขาย การตลาดและนวัตกรรม


ในส่วนของโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น มีการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและปฏิบัติงาน ดังนี้ คุณสว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสสายงานบริหารโครงการ PP4 คุณชาตรี พลับพลา ดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณปรีชา โปซิว ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานผลิต


การแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของเอ็ชเอ็มซีในการรุกตลาดสินค้าพิเศษ Specialty ซึ่งผลิตที่สายการผลิตใหม่สายที่ 4 ซึ่งกำลังก่อสร้างและจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2022 การตั้งไลน์การผลิตใหม่นี้เป็นการต่อยอดธุรกิจที่เน้นการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น โดยเทคโนโลยีการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งศักยภาพในการผลิตเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene โพลีโพรพิลีน) เกรดพิเศษต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก LyondellBasell ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่ระดับโลกและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน คือ Spherizone ในการผลิตเกรดพิเศษที่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (value added) และสินค้าที่มีการใช้งานยาวนาน (durable) เช่น

- กลุ่มเม็ด PP สำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ขวดน้ำเกลือ ถุงน้ำยาล้างไต ขวดน้ำตาเทียม

- กลุ่มเม็ด PP ที่ไม่ใช้สารทาเลต ที่ขานรับเทรนด์โลกด้านสุขภาพ

- กลุ่มเม็ด PP ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบพร้อมรับประทาน หรือ Ready to eat ที่มีความแข็งแรง คงสภาพได้ทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง (จากช่องแข็งแล้วเข้าเตาอบไมโครเวฟได้เลย) และยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

- กลุ่มเม็ด PP ที่นำไปใช้ขึ้นรูปเป็นท่อ ไม่ว่าจะเป็นท่อที่ใช้แรงดันในครัวเรือน หรือท่อน้ำทิ้งในอุตสาหกรรม

รวมทั้งฟิล์มหุ้มตัวเก็บประจุในอุปกรณ์ Electronic ซึ่งหลากหลายเกรดที่เป็นเกรดพิเศษที่ HMC มีศักยภาพในการผลิตได้เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เกี่ยวกับ HMC Polymers

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP หรือโพลีโพรพิลีนรายแรกและมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงสุดมานานต่อเนื่องเกือบ 40 ปี โรงงานตั้งอยู่ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลิตเม็ดพลาสติก PP หลากหลายเกรดตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ HMC เป็นผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กำลังโหลดความคิดเห็น...