xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” ชูมาตรการแก้รถติดสงกรานต์ ให้บ้านไกลไปก่อนตั้งแต่ 9 เม.ย. และกลับทีหลัง 17-18 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม” รณรงค์เดินทางสงกรานต์หวังแก้รถติด ให้ “บ้านไกลออกก่อน-กลับทีหลัง” เดินทางออก 9-11 เม.ย. กลับ 17-18 เม.ย. ส่วนบ้านใกล้รัศมี 200-300 กม. ออก 11 เม.ย. กลับ 15 เม.ย. เหลื่อมเวลาใช้เส้นทาง และเปิดมอเตอร์เวย์ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว 9-19 เม.ย. พร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย ใช้ขนส่งทุกระบบ 10-16 เม.ย.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่ กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ระยะเวลารวม 7 วัน ทั้งเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงคมนาคม
โดยจะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภายในรัศมี 200-300 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร) เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11-วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15-วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เช่น โซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ เพรชบูรณ์ อุทัยธานี สระบุรี นครนายก ชัยภูมิ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี

ส่วนกลุ่มเดินทางไกล ออกจากกรุงเทพฯ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 9-11 เมษายน และกลับทีหลัง คือวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 เมษายน 2564 ช่วยกระจายปริมาณจราจรบนถนนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล

@ เปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ลำตะคอง ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว

และเตรียมเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีบางช่วงระยะทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในเส้นทางช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) บริเวณกิโลเมตรที่ 65 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 24) สิ้นสุดถึงทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม.5+400 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 37) โดยรองรับทิศทางขาออกระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2564 และรองรับทิศทางขาเข้าระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2564 เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

@นำร่อง 1 เม.ย.วิ่งไม่เกิน 120 กม./ชม.สายเอเชีย “บางปะอิน-ทางต่างระดับอ่างทอง”

สำหรับให้รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนดนั้นจะดำเนินการทดลองนำร่องบนเส้นทางถนนสายเอเชีย (ทล.32) ช่วงบริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน-ทางต่างระดับอ่างทอง กม.ที่ 4+100 ถึง 50+000 มีระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร เริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2564

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย อำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร การจัดจุดบริการประชาชนให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ยังมีแผนรองรับการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย การจัดบริการและอำนวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการข้อมูลข่าวสารการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางอากาศ และยังเน้นให้หน่วยงานในสังกัดที่กำกับ ดูแลการบริการขนส่งสาธารณะ โดยคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คือ 1. บริการระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงง่าย เพียงพอต่อการเดินทาง ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันต่อสถานการณ์
2. ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน เข้มงวดผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือโดยสารสาธารณะ ทุกราย ไม่เสพสิ่งเสพติด และมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งคงความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางทางถนน และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
4. บริหารจัดการจราจรทางถนนให้มีความคล่องตัว และปลอดภัย
5. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

โดยจะมีการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ของกรมทางหลวงบินสำรวจสภาพเส้นทางจราจรบนเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และบริหารจัดการจราจรร่วมกับกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางสายหลักเข้า-ออกกรุงเทพฯ และบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เข้มงวดวินัยจราจรโดยตรวจจับความเร็วและถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถยนต์บริเวณจุดเสี่ยงด้วยกล้อง CCTV ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
@ ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ สาย 7, 9 และทางด่วนบางนา-ชลฯ ด่วนบางพลี วันที่ 9-16 เม.ย. รวม 8 วัน
ด้านกรมทางหลวง (ทล.) จะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน
ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2564 รวม 3 วัน

ด้านบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้บริการที่จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจอดรถฟรีได้ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถจอดรถฟรีได้ที่อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) จำนวน 150 คัน


กำลังโหลดความคิดเห็น