xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เทงบ 793 ล้านขยายถนน 4 เลน แก้รถติดย่านบางพลี-กิ่งแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบทเทงบ 793 ล้านบาทขยายถนนสาย สป.4002 แยกทางหลวง 3344-บ้านบางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางกว่า 8 กม. ช่วยลดความแออัดถนนกิ่งแก้ว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.เตรียมดำเนินโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344-บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง, บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.192 กิโลเมตร โดยขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 793.400 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2564

ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344-บ้านบางพลีใหญ่ เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 เข้ากับถนนกิ่งแก้วที่บ้านบางพลีใหญ่ มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรอย่างรวดเร็วจนเกิดความคับคั่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้เส้นทางดังกล่าว 

โครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 และจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 8+192 ลักษณะโครงการสรุปได้ดังนี้ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25-3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 24.00-27.20 เมตร ระยะทาง 8.192 กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง จำนวน 10 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย 

เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการขนส่งภายในจังหวัดสมุทรปราการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แยกรถบรรทุกออกจากเมืองเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน ลดระยะการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดต้นทุนในการขนส่ง นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)


กำลังโหลดความคิดเห็น