xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.-กรมราชทัณฑ์ร่วมคืนคนดีสู่สังคม หนุนสร้างอาชีพเป็นผู้ประกอบการใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ พร้อมยกระดับฝีมือแรงงานสู่การเป็นแรงงานคุณภาพ ลดปัญหาการลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติ สร้างความมั่นคงทางแรงงานไทยได้ในอนาคต

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 2 หน่วยงานในการร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตให้กลับมามีชีวิตใหม่และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยสนับสนุนให้มีการจ้างงานที่เป็นแรงงานผู้ต้องขัง ให้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ มีการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และสร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง และเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนจะช่วยลดการพึ่งพิงการนำเข้าของแรงงานข้ามชาติทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและลักลอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขสุขภาวะต่างๆ กรมราชทัณฑ์ได้เชิญชวนผู้ประกอบการมาลงทุนให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพ ซึ่งมีเรือนจำชั่วคราวบ้านบึง สังกัดเรือนจำกลางชลบุรี เป็นเรือนจำนำร่องแห่งแรก นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะอาชีพในระบบงานอุตสาหกรรม เช่น 1. กลุ่มประกอบชิ้นส่วนยาง 2. กลุ่มประกอบเฟอร์นิเจอร์ 3. กลุ่มงานโลหะ/งานเชื่อม และประกอบชิ้นส่วนโลหะเป็นผลิตภัณฑ์ 4. กลุ่มอาชีพฝีมือหัตถกรรม และ 5. กลุ่มอาชีพเกษตรแปรรูป เป็นต้น

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ เพื่อรองรับและส่งต่อระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม โดยเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ส่งเสริมการฝึกอาชีพแรงงานและร่วมมือในการจัดโครงการ/หลักสูตรฝึกอาชีพในสาขาขาดแคลน หรือที่ต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวว่า กนอ.มีความพร้อมประสานกับสถานประกอบการที่อยู่ในการกำกับของ กนอ.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและฝึกทักษะการทำงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในกำกับของ กนอ.เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเปิดใจยอมรับและให้โอกาส ขณะเดียวกัน ได้ประสานไปยังสถานประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรมที่ยังมีพื้นที่เหลือหรือยังมีศักยภาพให้ใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกอาชีพ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...