xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.-กลุ่มทรูศึกษานำเทคโนโลยี 5G พลิกโฉมอุตฯ ปักหมุดนิคมฯ 14 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับกลุ่มทรูฯ ศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G นำร่องพื้นที่ 14 นิคมฯ เล็งพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมไทยด้วยการนำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยถึงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ระหว่าง กนอ.กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองนำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ 5G มาประยุกต์ใช้ตามแผนพัฒนาการบริหาร และการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ทั้ง 14 แห่ง โดยตั้งเป้าให้ทุกนิคมฯ ก้าวสู่ Smart Industrial Estate ที่มีการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เบื้องต้น กนอ.จะร่วมกับกลุ่มทรูฯ ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล (Cloud Digital Server) การบริหารจัดการ Big Data ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (Digital Meter) รวมถึงบริการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายทรู 5G ไปยังภาคเอกชนหรือโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

“การปฏิรูปนิคมอุตสาหกรรมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Industrial Estate) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เทคโนโลยี 5G ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปและพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล เชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคม และด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

สำหรับกรอบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้ง กนอ.และกลุ่มทรูจะร่วมกันศึกษาโอกาสในการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด Industrial 4.0, Facility 4.0 และ Smart Industrial Estate โดยนำร่องพัฒนาระบบ 5G ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ก่อน ขณะเดียวกัน จะผลักดันให้ภาคเอกชนและภาครัฐจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ในระบบ Big Data เพื่อให้ภาคธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ พร้อมกับการผลิตบุคลากรที่มีทักษะตามความต้องการของเอกชน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กนอ.ดูแลนิคมฯ ด้วยการวางรากฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งปัจจุบันต้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco Industrial Estate) ที่นำเอา Smart Service และ Smart Infrastructure มาใช้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์และความคาดหวังของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ยังเติมเต็มวิสัยทัศน์ของ กนอ.ในการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...