xs
xsm
sm
md
lg

คจร.เคาะปฏิรูปรถเมล์ 126 เส้นทาง-ติงตั๋วเหมา 30 บาทไม่คุ้มค่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
คจร.เคาะปฏิรูปรถเมล์ 126 เส้นทาง ติงค่าโดยสาร 30 บาท/วันไม่คุ้มค่าต่อประชาชนบางกลุ่ม “ศักดิ์สยาม” รับปรับเพิ่มตั๋วตามระยะทาง แผนฟื้นฟูจ่อเข้า ครม.รอแค่ความเห็น สศช. พร้อมเดินหน้า M-Flow หารือตำรวจรับมือพวกเบี้ยวค่าผ่านทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 1 ก.พ. ได้เห็นชอบแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดระบบการจราจรทางบก และลดผลกระทบต่อปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เส้นทางรถเมล์ตามแผนฟื้นฟู องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 162 เส้นทาง แบ่งเป็น ขสมก.108 เส้นทาง เอกชน 54 เส้นทาง โดยให้กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขสมก.บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรองรับการขยายตัวของเมืองและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นตามความจำเป็นในอนาคต

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในที่ประชุมได้สอบถาม 2 ประเด็น คือ เรื่องอัตราค่าโดยสาร 30 บาท/วันแบบไม่จำกัดเที่ยวว่าตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มหรือไม่ โดยกังวลว่าอาจจะไม่คุ้มค่าต่อผู้โดยสารบางกลุ่ม และจำนวนรถอาจไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

ในประเด็นค่าโดยสาร ควรมีการกำหนดค่าโดยสารรายวันประมาณ 30 บาท (Single Price) และให้มีการคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงสำหรับราคาที่จ่ายน้อยกว่าอัตราค่าโดยสารรายวัน โดยคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางจะพิจารณาอัตราค่าโดยสารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราอื่นให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่ม ส่วนการเดินรถจะนำข้อมูลการเดินทางจากระบบ E-Ticket มาวิเคราะห์เพื่อจัดสรรการเดินรถได้เหมาะสมกับความต้องการเดินทางในแต่ละเส้นทางและแต่ละช่วงเวลา

“หลังจากนี้จะนำมติ คจร.ประกอบไปกับแผนฟื้นฟู ขสมก. ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงรอคำตอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรณีแผนการลงทุน หมายถึงอย่างไรและต้องมีการอนุมัติแผนลงทุนก่อนที่จะเสนอแผนฟื้นฟู ขสมก.ต่อ ครม.หรือไม่ เมื่อมีคำตอบชัดเจนจะนำเสนอ ครม.พิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก.ต่อไป”

@เดินหน้า M-Flow-ประสานตำรวจรับมือพวกเบี้ยวค่าผ่านทาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนการพัฒนาและดำเนินงานติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง (ทล.) และการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้หลีกเลี่ยงฝ่าฝืนไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในการบูรณาการด้านการบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินมาตรการที่เข้มงวด และมอบให้กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทล.และ ขบ.บูรณาการร่วมกันในการศึกษาแนวทางและดำเนินมาตรการอื่นเพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการออกกฎระเบียบหรือการแก้ไขกฎระเบียบที่จำเป็น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนแผนต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด รวมถึงการร่วมพิจารณาการบรรจุโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


กำลังโหลดความคิดเห็น...