xs
xsm
sm
md
lg

ค้าชายแดนปี 63 ทำได้ดีเกินคาด มูลค่า 1.31 ล้านล้านบาท ลดแค่ 1.70%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กรมการค้าต่างประเทศ” เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 63 มีมูลค่า 1.31 ล้านล้านบาท ลดลง 1.70% ทำได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งที่เจอโควิด-19 ทำด่านส่วนใหญ่ปิด และเงินบาทแข็งค่า เผยมาเลเซียยังนำโด่งการค้าชายแดน จีนนำด้านการค้าผ่านแดน ส่วนปัญหาการเมืองในเมียนมายังไม่กระทบการค้า หลังด่านเปิดได้ปกติ ทั้งแม่สาย แม่สอด และระนอง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,319,325 ล้านบาท ลดลง 1.70% แบ่งเป็นการส่งออก 766,314 ล้านบาท ลดลง 2.16% และการนำเข้า 553,011 ล้านบาท ลดลง 1.05% โดยไทยยังคงฝ่ายได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 213,303 ล้านบาท โดยถือว่าการค้าลดลงน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้ ทั้งๆ ที่มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการปิดด่านการค้า และสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ที่ทำให้สินค้าไทยมีราคาสูงขึ้น ถือว่าทำได้ดี เมื่อเทียบกับการส่งออกภาพรวมที่ลดลงมากกว่า

ทั้งนี้ ในส่วนของการค้าชายแดนของไทยกับเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 760,241 ล้านบาท ลดลง 8.01% โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 249,499 ล้านบาท ลดลง 9.10% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 189,836 ล้านบาท ลดลง 3.85% เมียนมา มูลค่า 164,779 ล้านบาท ลดลง 14.74% และกัมพูชา มูลค่า 156,127 ล้านบาท ลดลง 3.15%

ส่วนการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 559,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.41% โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 238,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.01% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 88,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.16% เวียดนาม มูลค่า 59,300 ล้านบาท ลดลง 10.79% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 172,265 ล้านบาท ลดลง 1.30%

“ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนของไทยลดลง มาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ค่าเงินบาทแข็งค่า และการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าหลายแห่ง โดยปัจจุบัน เหลือจุดผ่านแดนที่ยังคงเปิดทำการเพียง 35 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ และในทุกๆ แห่ง ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจปล่อย การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างกัน” นายกีรติกล่าว

นายกีรติกล่าวว่า กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมา และมีข่าวปิดด่านชายแดน จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า ปัจจุบันเมียนมากับไทยมีด่านการค้ารวม 21 จุด เปิดให้บริการอยู่ 3 จุด คือ ที่แม่สาย แม่สอด และระนอง โดยด่านที่แม่สาย มีการปิดในช่วงเช้าจริง แต่ต่อมาได้มีการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าได้แล้ว ส่วนที่แม่สอดและระนอง สถานการณ์ยังเป็นปกติ แต่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับไทย-เมียนมา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2563 รวม 1.64 แสนล้านบาท เป็นการส่งออก 8.7 หมื่นล้านบาท นำเข้า 7.7 หมื่นล้าน มีสัดส่วน 21% ของการค้าชายแดน และที่ด่านแม่สาย มีมูลค่าการค้า 1.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 35 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1.4 พันล้านบาท ด่านแม่สอด มูลค่า 7.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 200 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 6.3 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1 หมื่นล้านบาท และด่านระนอง มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 47 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 5.8 พันล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...