xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.งดรถเดินรถท้องถิ่น-ชานเมือง รวม 57 ขบวน ตั้งแต่ 26 ม.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฯ ประกาศปรับการให้บริการรถเชิงสังคมเป็นการชั่วคราว เน้นที่ไม่ได้วิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน เริ่ม 26 ม.ค. 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเดินทางช่วงเกิดโควิดระลอกใหม่

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงต้องปรับการให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยมีการงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชนและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดยการรถไฟฯ ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วน

อีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทนได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน  13 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่211/212 กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี - พิษณุโลก - ลพบุรี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 409 อยุธยา - ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ - สุรินทร์ - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา - อุดรธานี - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา - อุบลราชธานี - ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา - อุบลราชธานี - นครราชสีมา
-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่  - ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 12 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่261/262 กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 นครศรีธรรมราช - ยะลา - นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุก
- ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 367/368 กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 379/380 กรุงเทพ - หัวตะเข้ - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 389/390 กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ


กำลังโหลดความคิดเห็น