xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ไฟเขียว มี.ค.รับรองห้องแล็บทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมขึ้นทะเบียนรับรองเป็นแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการนำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. ว่า เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการห้องแล็บที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากล สำหรับทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศไทย คาดว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะสามารถให้การรับรองได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้ภาคเอกชนแปรรูปกัญชาเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ออกสู่ตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“การได้รับการรับรองในครั้งนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ ขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทาง ทำให้เกิดความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย” นายสุชาติกล่าว

สำหรับ สวทช.ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชา ซึ่งถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ โดยกระบวนการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมินของ สมอ.ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ มีความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง และสอบกลับได้ไปยัง SI unit ระบบการจัดการตัวอย่างตั้งแต่ การรับ เตรียม การดำเนินการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ มีการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบให้มีความถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอทุกครั้ง และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงเครื่องหมาย ILAC mark ตามข้อกำหนดขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ ในรายงานผลการทดสอบ ถือว่าผลทดสอบของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น...