xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ แจ้งให้บริการขอหนังสือรับรอง-รับรองสำเนานิติบุคคลผ่านออนไลน์ ดีเดย์ 11 ม.ค. 64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ DBD e-Service เริ่ม 11 ม.ค. 64 เป็นต้นไป หวังลดการเดินทางมารวมกัน และเว้นระยะห่างเพื่อควบคุมโควิด-19 เผยสามารถเลือกรับเอกสารได้ทั้งแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนด

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมากรมฯ ได้ออกประกาศและคำชี้แจง เรื่อง “การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564” และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยให้ยุติโดยเร็ว พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ลดการติดต่อ เว้นระยะห่างระหว่างกันให้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ของกรมฯ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดการเดินทางและต้นทุนทางธุรกิจได้ในระยะยาว

โดยสาระสำคัญของประกาศกำหนดให้ผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ให้ขอใช้บริการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th หัวข้อบริการออนไลน์ เลือก การบริการข้อมูลธุรกิจ เลือก ขอหนังสือรับรอง คัดสำเนา (DBD e-Service) โดยสามารถเลือกรับเอกสารใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) โดยการดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบของกรมฯ และรูปแบบกระดาษ สามารถเลือกช่องทางรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์ EMS, รับด้วยตนเอง ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 และธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ (e-Certificate)

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ กำหนดให้การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารจะเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียน ซึ่งจะมีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษ, หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อมูล ณ วันที่นิติบุคคลได้แจ้งไว้กับกรมฯ และข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากนิติบุคคล

สำหรับการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้จาก QR Code และ Ref.No. ที่ปรากฏตรงส่วนล่างของหนังสือ ต้องมีข้อมูลปรากฏตรงกัน และรูปแบบกระดาษตรวจสอบได้จาก 4 ตำแหน่ง คือ QR Code, Ref.No., Micro Text ข้อความขนาดเล็ก หากถ่ายสำเนาจะไม่สามารถอ่านได้ และต้องมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ DBD คมชัด แต่หากนำเอกสารตัวจริงไปถ่ายสำเนาจะมีสีเข้มขึ้น ไม่คมชัด

“กรมฯ ขอความร่วมมือภาคธุรกิจและประชาชนให้เลือกใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาผ่านช่องบริการออนไลน์ หรือ DBD e-Service เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันเว้นระยะห่างทางสังคม และลดจำนวนผู้ใช้บริการที่ต้องเดินทางออกจากสถานที่ทำงานหรือที่พักเพื่อมารับบริการยังส่วนให้บริการของกรมฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคโควิด-19 หากมีผู้ใช้บริการมารวมกันจำนวนมาก การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดในขณะนี้” นายทศพลกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น