xs
xsm
sm
md
lg

แอร์พอร์ตลิงก์ เข้ม 17 มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในสถานีและขบวนรถ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คุมเข้ม 17 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

       นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าเป็นห่วงอีกครั้งในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทจึงได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

1. จัดพนักงานทำความสะอาดคอยประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า หรือจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ บริเวณช่องแตะบัตรโดยสาร หน้าห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในห้องน้ำ บริเวณราวจับต่างๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร รวมถึงพื้นที่บริเวณชั้นชานชาลาทุกสถานีตลอดทั้งวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ

2. จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบ มือถือ (Hand Held Thermometer) และกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

3. จัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตลอดเวลา หากพบผู้ที่มาใช้บริการมีอาการผิดปกติ ขอให้ทำการช่วยเหลือ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกหลักสุขอนามัย รวมถึงเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนหมั่นสำรวจสุขภาพตนเองอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และรีบไปพบแพทย์ทันที

4. ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ทุกสถานี

5. จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ออกตรวจตราดูความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชนตามสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าทุกวัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ

6. เพิ่มความถี่การทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้าในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ เก้าอี้โดยสาร ราวจับภายในขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงห้องควบคุมรถไฟฟ้าทุกขบวนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนจะเริ่มให้บริการทุกวัน และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนหลังจากปิดให้บริการทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

7. เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ห้องจัดเก็บรายได้ ห้องควบคุมประจำสถานี ห้องพักของพนักงาน และห้องอื่นๆ ทั้ง 8 สถานี เพื่อให้ทุกพื้นที่เกิดความสะอาด และ ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

8. เน้นย้ำพนักงานทุกส่วนงานให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาความสะอาด และหมั่นตรวจดูพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

9. นายสถานีทำการตรวจตราความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีก่อนเริ่มให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงพนักงานทำความสะอาด โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดร่างกายของตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

10. ทำการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทุกสถานี เพื่อคัดกรองและตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

11. ก่อนเริ่มให้บริการ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเหรียญโดยสาร (TOKEN) เพื่อความสะอาด และให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ และวิธีป้องกันตนเองให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงผ่านสื่อทุกช่องทาง ได้แก่ Website Facebook Twitter Instragram รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน จอ LED และจอ Mobile Charger ภายในพื้นที่สถานีทุกสถานี

13. มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้หาแนวทางในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ

14. ทางบริษัทดำเนินการออกประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ( COVID-19 )เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

15. บริษัทเน้นย้ำให้ทุกส่วนงานสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ( COVID-19 ) ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกผู้ที่มาใช้บริการด้วย อาทิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย เป็นต้น

16. ขอให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน รวมถึงขอความร่วมมืองดเว้นการพูดคุยภายในตู้โดยสาร

17. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณสถานีทุกครั้งในการใช้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรค
กำลังโหลดความคิดเห็น