xs
xsm
sm
md
lg

โออาร์ จัดทำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร รับมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง จากนายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เพื่อมอบให้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนตำบลสทิงหม้อ ชุมชนตำบลชิงโค และชุมชนตำบลหัวเขา จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของโออาร์ที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่สถานประกอบการ


นอกจากนี้ โออาร์ยังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก.วาสนาปิโตรเลียม และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ.สนองผล อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง และนำไปมอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ และ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของโออาร์ ที่มุ่งเน้นให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยดูแลชุมชน และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน ตามแนวคิด Living Community อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น