xs
xsm
sm
md
lg

“ฮาตาริ อิเลคทริค” คืนกำไรช่วยตาต้อกระจก สานต่อโครงการต่อเนื่องเดินสายทั่วทุกภาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“วิทยา พานิชตระกูล” ผู้บริหารฮาตาริ อิเลคทริค จับมือ “มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ” จัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาให้กับผู้ป่วยต้อกระจก ต่อเนื่องปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ในจังหวัดอุบลฯ เผย “ช่วยด้วยใจ คืนกำไรให้กับสังคมด้านสายตา” ลดภาระครอบครัว

นายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ จัดกิจกรรม CSR ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาให้กับผู้ป่วยต้อกระจกภายใต้โครงการ “ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาต้อกระจก” โดยปีนี้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ

ทางฮาตาริได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตาให้กลับมามองเห็นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังต้องการเข้ารับการรักษาอาการต้อกระจกในโรงพยาบาลของรัฐ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาล ทางบริษัท ฮาตาริได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเร่งด่วนที่จะต้องให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาให้แก่ผู้เป็นต้อกระจกเพื่อให้สายตากลับมาเป็นปกติและสามารถมองเห็นใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัว


“โครงการนี้เป็นการทำด้วยใจ ถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำรงชีวิต ฮาตาริได้ร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตามชัยภูมิ เดินหน้าโครงการนี้มาทุกปี โดยสลับสับเปลี่ยนไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีความพร้อมของโรงพยาบาลและทีมงานแพทย์ พยาบาล ทั้งนี้ ฮาตาริจะเดินหน้าโครงการดีๆ ต่อไปให้แก่สังคมเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปทุกปี” นายวิทยากล่าวย้ำ


สำหรับโครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาต้อกระจกเป็นโครงการที่บริษัท ฮาตาริ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิและโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปี โดยทำการสำรวจความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละภูมิภาค และความพร้อมของทีมงานแพทย์ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตามชัยภูมิ พร้อมทีมแพทย์ร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปร่วมกับ รพ.ชัยภูมิ, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ รพ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ซึ่งในทุกๆ ปีได้มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งกว่า 100 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตามานานหลายปีและฐานะยากจน ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการผ่าตัด จึงเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับโอกาสในการรักษามากยิ่งขึ้น


นายแพทย์เศวต ตรีศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวถึงโครงการผ่าตัดต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยทางโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มูลนิธิเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตามชัยภูมิ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจก และให้ผู้ป่วยทางสายตาได้รับบริการที่มึคุณภาพและมีมาตรฐาน ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย รวมถึงลดภาวะตาบอดในผู้ป่วยสูงอายุ และลดอุบัติการณ์อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากตาบอดต้อกระจก

สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฮิตาริ อิเลคทริค ที่ได้มอบเงินสนับสนุนรวม 800,000 บาทให้ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดต้อกระจกรวมจำนวน 100 ดวงตาม และผู้ป่วยต้องเนื้อจำนวน 15 ดวงตา รวมทั้งหมดจำนวน 115 ดวงตา ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุ จำนวน 7 รูป และฆราวาสจำนวน 108 ราย


“โรงพยาบาลแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่เปิดให้บริการรักษาประชาชนด้วย ซึ่งโครงการผ่าตัดต้อกระจกนี้ได้รับการผลักดันจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ และทีมแพทย์ผ่าตัด บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีช่วยลดปัญหาให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการผ่าต้อกระจกและได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ลดภาวะการตาบอดได้จึงอยากให้เอกชนร่วมสานต่อโครงการเช่นนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในต่างจังหวัด” นายแพทย์เศวตกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น