xs
xsm
sm
md
lg

PAP คว้าคะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย(CGR) ประจำปี 2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำการให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่อเหล็กแล้วPAP ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับองค์กร กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับให้ยึดถือในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...