xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.เปิดตัว 79 สตาร์แชมป์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนเผย 4 เทรนด์แพกเกจจิ้งปี 2021

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ 79 บรรจุภัณฑ์ดีเด่นเพื่อความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย และระดับโลก ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศกว่า 60 ล้านบาท พร้อมแนะ 4 เทรนด์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้อนรับปี 2021 กินได้-สร้างสรรค์-ไบโอ-รีไซเคิล

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานระดับสากล ได้จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 เป็นครั้งที่ 48 ภายใต้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 หรืองาน ProPak Asia 2020 เพื่อเฟ้นหาบรรจุภัณฑ์ดีเด่นที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีผู้ได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 79 บรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น รวมถึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนกว่า 60 ล้านบาท

สำหรับการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นักออกแบบอิสระ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด วัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบสำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับสินค้ายังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด

นอกจากนี้ รางวัลพิเศษจากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand) และ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุด ซึ่งมีผู้รับรางวัลคือ บรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ออกแบบโดย น.ส.ธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ได้รางวัลในทุกประเภทจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย และระดับโลก


สำหรับเทรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในปี 2021 ที่คาดว่าจะได้รับความนิยม ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์กินได้ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม หากบรรจุภัณฑ์สามารถรับประทานได้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ปริมาณขยะในประเทศลดลง บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน บรรจุภัณฑ์ไบโอเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้เองซึ่งถือเป็นการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และปริมาณขยะจากการใช้พลาสติกอีกด้วย บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะมารีไซเคิล ทั้งขยะพลาสติก โลหะ ขยะอีคอมเมิร์ซเป็นจำนวนมาก เช่น กระดาษจากกล่องบรรจุสินค้าออนไลน์ และกล่องไปรษณีย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขยะประเภทกระดาษมากยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...