xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ “เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ” รับชาวจีนถือวีซ่าลองสเตย์ 120 คน 28 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ “เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ” วันที่ 28 ต.ค.นี้ รับชาวจีน 120 คนที่ถือวีซ่าลองสเตย์ในโครงการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa) และรับคนไทยจากจีนกลับมาด้วย

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมติอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa) โดยอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยและพำนักในระยะยาว (Long Stay) เป็นเวลา 90 วัน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูง เป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

บริษัท การบินไทยฯ เป็นสายการบินสัญชาติไทยสายการบินแรกที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐดังกล่าว และมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa) โดยประสานกับบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ทท.) จัดเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้โดยสารชาวจีนที่ถือวีซ่า ลองสเตย์ จากเซี่ยงไฮ้ จำนวน 120 คน เดินทางมายังประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 8103 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.15 น.ในวันเดียวกัน

โดยในเที่ยวบินดังกล่าวมีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทางการแพทย์ (Medical Visa) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ กับเครือโรงพยาบาลพญาไท ร่วมเดินทาง อีกทั้งมีคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางกลับบ้านอีกด้วย

การบินไทยมีความพร้อมและยินดีในการจัดเที่ยวบินเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะมีส่วนสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปได้ รวมทั้งพร้อมในการรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ยังคงมีความต้องการเดินทางมายังประเทศไทยในเที่ยวบินต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจทั้งด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น