xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มทรู ผสานพลังปลูกปันรักษ์ป่าชายเลน เพิ่มสมดุลทางธรรมชาติ ร่วมกับชุมชนสถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (15 ต.ค.) กลุ่มทรู นำโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ร่วมกับคณะผู้บริหารประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ คุณทวนทอง ศรีวิเชียร ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกและสมุทรปราการ และผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ, คุณสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี, คุณปเนต ทองตัน ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกเฉียงใต้, คุณตรีภพ รัตนภานพ ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกและปทุมธานี, พนักงานกลุ่มทรูกว่า 200 คน และชุมชนชาวบางปูอีกกว่า 100 คน นำโดยผู้ใหญ่บ้าน เกรียงไกร ชูไสว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง 200 ต้น ปล่อยปู และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ


ดร.ธีระพลกล่าวว่า “กลุ่มทรูมุ่งมั่นสร้างความผูกพันกับชุมชน จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้นำชุมชน เพิ่มปริมาณต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน”

กิจกรรมจากใจทรูสู่ชุมชนยั่งยืนในวันนี้ นอกจากจะได้รับความรู้จาก คุณนิเวศน์ ชูปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ตัวแทนกลุ่มทรูยังร่วมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชัน TRUE VROOM สำหรับการประชุมออนไลน์, แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อลดการสัมผัสเงินสด และการใช้งานแอปพลิเคชัน WE Grow สำหรับบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้


ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้พัฒนาแอปพลิเคชัน WE Grow เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ทำให้สามารถบันทึกและแชร์ข้อมูลการปลูกต้นไม้ได้ ถือเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถคำนวณปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ที่ปลูก ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน WE Grow แล้วกว่า 4.3 ล้านต้น


กิจกรรมปลูกปันรักษ์ป่าชายเลนตอกย้ำเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู อันประกอบด้วย Heart - มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health - มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home - มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...