xs
xsm
sm
md
lg

ราชกรุ๊ปเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกรุ๊ปมุ่งลดก๊าซเรือนกระจก นำกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้และผ่านการรับรองจาก อบก.จำนวน 3 โครงการ จนได้รับรางวัล

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นผู้รับมอบในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นต้นแบบด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้นำกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาโดย อบก.เข้ามาประยุกต์ใช้และผ่านการรับรองจาก อบก. จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) จากโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งมีการปลูกต้นมะฮอกกานีและต้นสัก พื้นที่รวม 47.92 ไร่ ภายในโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยมีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรอง 57 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

2. การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2562 ที่ได้รับการรับรองเท่ากับ 1,152,   5,225,436 และ 98,606 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลำดับ และ 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) มีโครงการกิจกรรมสังคมที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหย่อมบ้านหัวฮะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการพลังงานชุมชน จังหวัดน่าน, โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 3 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16.715 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
กำลังโหลดความคิดเห็น...