xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.ตั้งคนนอกนั่งรองฯคุมก่อสร้างแสนล.  “ศักดิ์สยาม”ไฟเขียว ชี้คุณสมบัติเหมาะสม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกีรติ กิจมานะวัฒน์
“ศักดิ์สยาม”ไฟเขียว บอร์ดทอท.ตั้ง”กีรติ กิจมานะวัฒน์” นั่งรองฯด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง คุมโปรเจ็กต์แสนล.แทน”เอนก” เมินเสียง.วิจารณ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ชี้ให้รอดูผลงานก่อน
 

          รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 
มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน วิศวกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการตั้งบุคคลภายนอกเข้ามา คุมสายงานวิศวกรรมเป็นครั้งแรก
โดยเหตุผลในการคัดสรรคนนอกเข้ามาครั้งนี้ ทอท.ระบุว่า ต้องการบุคคลที่มีความชำนาญโดยตรง เนื่องจากทอท.จะมีโครงการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก มูลค่ากว่าแสนล้านบาท ขณะที่ การประชุม บอร์ด ทอท. วันที่ 26 ส.ค. มีมติแต่งตั้งโยกย้ายนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)   ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายยุทธศาสตร์)  เพื่อเปิดเก้าอี้ให้ว่างสำหรับคนนอกไว้แล้ว

ขณะที่มีกระแสข่าวว่า นายกีรตินั้น มีนักการเมืองใหญ่สนับสนุน ให้เข้ามารับตำแหน่ง เพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการโครงการของทอท. ที่มีแผนงานลงทุนเพื่อพัฒนาขยายศักยภาพสนามบินทั้ง 6 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท โดยระบุว่าเป็นคนมีคุณสมบัติเหมาะสม จงปริญญาเอก และเป็นวิศวกรโดยตรงกับภารกิจที่จะต้องเร่งดำเนินการ

สำหรับนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ นั้น เป็นที่รู้จักในวงการบริษัทที่ปรึกษา ที่รับสัญญางานจ้างจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในหลายโครงการเช่น โครงการตั๋วร่วม โครงการรถไฟฟ้าในภูมิภาค โครงการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โครงการต่อสัญญาทางด่วน เป็นต้น โดยเป็นที่ปรึกษา ประธานบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งล่าสุด นายกีรติ ได้ลาออกแล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การที่ทอท.สรรหาคนนอกเข้ามาเป็นรองฯด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง มีกระบวนการพิจารณาและสรรหา และกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องเป็นวิศวกร ส่วนรองฯด้านวิศวกรเดิม มีการขยับขึ้นไปในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น จากระดับ 11 เป็น ระดับ 12 มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี

ส่วนกรณีที่มองว่า ผู้ที่เข้ามานั้น เป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานนั้นนายศักดิ์สยามกล่าวว่า ไม่อยากให้เริ่มต้นก็ตั้งโจทย์ว่ามีปัญหาอยากให้ดูตอนทำงาน ซึ่งหากทำแล้วมีปัญหา ผมจัดการแน่นอน ส่วนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งส่วนตัวผมไม่รู้จักนายกีรติ และเพิ่งเคยได้ยินชื่อวันนี้

@ออกคำสั่งโยกย้าย13 ตำแหน่งรวด

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามในคำสั่งทอท.ที่ 1726/2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานจำนวน 13 คน โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง ลำดับการบังคับบัญชา อัตรเงินคือนคำจ้างของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2545 ประกอบกับมติที่ประชุม 
คณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 มษาย 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 
จึงแต่งตั้งพนักงาน ทอท. ให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

ได้แก่  1. นายธัญญา เสียงเจริญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 9) ไปตำรงตำแหน่ ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 10) 

2. นายนัยวัฒน์ เปรมานุวัติ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทศโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) (ระดับ 10)  

3. นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) (ระดับ 10) 

4. นางสาวผานิต เสถียรเสพย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคล และอำนวยการ) (ระดับ 10) 

5. นายอนันต์ หวังชิงชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. (ระดับ 10) 

6. ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการทำอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการทำอากาศยานหาดใหญ่ (ระดับ 10) 

7. นายไชยยศ ชูปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ทสภ. (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) 

8. นายมนัส โสธารัตน์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) 

9. น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) 

10. น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม.(ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) 

11. นายกฤช ภาคากิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ 

12. นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.  

13. นางอภิรดี ขำคมกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา 10 ทอท. 

         กำลังโหลดความคิดเห็น...