xs
xsm
sm
md
lg

BEM รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) รับมอบเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชัชพร ตรีวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนรับมอบจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี BEM ให้ความสำคัญต่อปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมุ่งหวังให้องค์กรเป็นสถานประกอบการปลอดยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงมีความมุ่งหวังที่จะให้พนักงาน ผู้รับเหมา มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวและสังคม จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ BEM ได้รับเกียรติบัตรประเภทธุรกิจรถไฟฟ้าพื้นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...