xs
xsm
sm
md
lg

“ถาวร” สั่งเร่งทดสอบระบบ “สนามบินเบตง” ออกใบรับรอง-เปิด ธ.ค.นำร่องเช่าเหมาลำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
“ถาวร” เร่งทดสอบความปลอดภัย ระบบนำร่อง สนามบินเบตง กพท.คาดตรวจสอบเสร็จใน3เดือน ออกใบรับรองสนามบินสาธารณะ พร้อมเปิด ธ.ค.นี้ เผยถก บ.ทัวร์จัดแพกเกจ เที่ยวไทยนำร่อง บินเช่าเหมาลำ ด้าน “นกแอร์” ยังถกต้นทุนก่อนเคาะเปิดบิน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตงว่า ขณะนี้การก่อสร้างสนามบินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามใบอนุญาตและประกาศใช้สนามบิน โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. 2563

พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการเปิดสนามบินเบตงได้ตามแผนและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขาฯ รมว.คมนาคม เป็นประธาน และมีผู้แทนสำนักปลัดคมนาคม ทย. กพท. บวท. กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นคณะทำงานฯ

“ขณะนี้สายการบินนกแอร์สนใจจะเปิดบริการ โดยพิจารณาความคุ้มทุนและขอลดค่าใช้จ่ายจากสนามบิน เพื่อลดต้นทุน ขณะเดียวกัน ผมได้ประสานกับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อทำการบินแบบเช่าเหมาลำ โดยจัดเป็นแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยวให้คนไทย เชื่อว่าสนามบินเบตงเป็นสนามบินเมืองรองที่จะเชื่อมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ และหากสิ้นปีนี้ประชาชนมีความมั่นใจในสถานการณ์โควิดมากขึ้นจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่ม

สำหรับกระบวนการที่ ทย.ต้องดำเนินการก่อนเปิดสนามบินเบตง มี 7 เรื่อง ได้แก่

1. กพท.ได้ประกาศกำหนดเป็นสนามบินอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศมาตรา 55 โดย รมว.คมนาคมได้ประกาศกำหนดพื้นดินหรือน้ำแห่งใด เป็นสนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เรียบร้อยแล้ว 2. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้รับรองรหัส Location Indicator สนามบินเบตงเป็น VTSY แล้ว 3. การดำเนินการประกาศ AIP : โดยได้ยื่นคำขอพร้อมข้อมูลรายละเอียดการขอออกประกาศข้อมูลข่าวสารการบิน (AIP) ต่อกพท. ฝ่ายบริการข่าวสารการบินเรียบร้อยแล้ว

4. กพท.รับรองเอกสารคู่มือ การดำเนินการสนามบินเรียบร้อยแล้ว โดยมีคู่มือประกอบด้วย, คู่มือการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ, คู่มือระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (SMS), ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน,คู่มือแผนฉุกเฉินสนามบิน, ระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร, ระบบการตรวจสอบภายใน, ระบบการรักษาความปลอดภัย ASP 5. การขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ได้ยื่นคำขอรับใบรับรองของการดำเนินงานสนามบินสาธารณะพร้อมเอกสาร และให้ กพท.ตรวจสอบเอกสาร ส่วนเฟส 4 รับการตรวจสอบจาก กพท. ณ สนามบินเบตง (Demonstration and audit) อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อนออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 6. ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่งกพท.อยู่ระหว่างการพิจารณา ตามประกาศ กพท.เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563

7. ดำเนินการประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ มาตรา 58 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน หรือสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดย ทย.จัดทำแผนที่ภาพบริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามข้อกำหนดของ กพท.ฉบับที่ 14 และส่งให้ กพท.ตรวจสอบ ซึ่งกพท.อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบ โดยเรื่องที่ 7 ไม่มีผลกระทบต่อการเปิดใช้งานสนามบิน และสามารถดำเนินการในภายหลังได้ เนื่องจากโอกาสเกิดสิ่งปลูกสร้างใหม่มีน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม กพท.คาดว่าในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจะใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ โดยจะมีการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลทางเทคนิค ตามมาตรฐาน และทดสอบเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ    จากวิทยุการบินฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...