xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.จ่อชงรัฐปั้น “อกม.” ดึงนวัตกรรม-คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยทางรอด ศก.ไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ส.อ.ท. ปิ๊งไอเดียเตรียมผลักดันทีม ศก.ใหม่พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครการเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมดำเนินการหวังเป็นทางรอด ศก.ไทยหลังโควิด-19 ไม่อาจพึ่งพิงส่งออกและท่องเที่ยวได้เหมือนเดิม พร้อมหนุนปลูกป่าไม้มีค่าดึงพื้นที่ป่าเสื่อโทรม 22 ล้านไร่ สร้างมูลค่าเพิ่ม

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปิดเผยว่า ส.อ.ท.เตรียมเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ให้แก่ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครการเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) ในการพัฒนาและส่งเสิรมที่เป็นรูปแบบเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการดึงชุมชนและคนรุ่นใหม่ๆ เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อรองรับแรงงานภาคการผลิตและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะกลับภูมิลำเนาในการสร้างรายได้จากภาคเกษตรในการเลี้ยงชีพแบบยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

“วันนี้ทางรอดของไทยไม่ใช่การท่องเที่ยว-การส่งออกอีกแล้ว เพราะโควิด-19 สงครามการค้าระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ทางรอดของทุกประเทศต้องหันมาพึ่งพิงตนเอง และไทยคือภาคเกษตร แนวทางดังกล่าวทาง ส.อ.ท.ได้เคยหารือและนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้วเพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ และนายกฯ เองก็รับทราบซึ่งทางเอกชนเห็นว่าการขับเคลื่อนให้เร็ว นายกฯ ควรต้องนั่งหัวโต๊ะเพื่อสั่งการให้ทุกส่วนบูรณาการ” นายศักดิ์ชัยกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยทำเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งจำเป็นต้องปรับให้มีการเพิ่มมูลค่าด้วยเกษตรปลอดภัย สร้างอุตสาหกรรมต้นน้ำสู่การแปรรูปและนำไปสู่ครัวโลก สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนมี 6 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. การนำ Agri-tech เทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ 2. ผลักดันเกษตรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer หรือกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หันมาทำการเกษตร หรือYoung Smart Farmer 3. เกษตรแม่นยำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต 4. การให้การรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าคุณภาพ 5. การใช้การตลาดนำการผลิตทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ 6. การพัฒนาโลจิสติกส์ ที่ขณะนี้ทำให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยสูงขึ้นจำเป็นต้องเร่งแก้ไข

“ส.อ.ท.เรามีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเกษตรทั้งอ้อย ปาล์ม ข้าวโพด ยางพารา มะเขือเทศ พืชพลังงานรวม 2 ล้านไร่เราจึงนำร่องทำเรื่องเกษตรแม่นยำให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุน เช่น การทำปุ๋ยสั่งตัด เป็นต้นซึ่งยังมีระเบียบต่างๆ ที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาก็ได้เสนอรัฐแล้วให้แก้ไขเช่นการบินโดรนเพื่อใช้งานการเกษตร” นายศักดิ์ชัยกล่าว

นอกจากนี้ ส.อ.ท.ยังได้เสนอโครงการปลูกป่าไม้มีค่า เพิ่มป่าชุมชน โดยต้องการเปลี่ยนป่าเสื่อมโทรม 22 ล้านไร่มาปลูกไม้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกหลาน และสร้างมูลค่าให้แก่ไทยได้ ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีโครงการธนาคารต้นไม้ หากสนใจปลูกไม้มีค่าก็สามารถขอได้ที่กรมป่าไม้ที่จะมีแจกจ่ายให้
กำลังโหลดความคิดเห็น...