xs
xsm
sm
md
lg

GPSC ปลื้มยอดจองกรีนบอนด์ล้น 6 เท่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์GPSC ประสบความสำเร็จอย่างสูง นักลงทุนสถาบันแห่จองซื้อหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ ทะลุ 3 หมื่นล้านบาท สูงกว่าจำนวนที่เสนอขายถึง 6 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อธุรกิจของบริษัทฯ

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ (Green Bond) เป็นครั้งแรก พบว่าประสบความสำเร็จ การสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Book Building) พบว่ามีความต้องการจองซื้อกว่า 30,000 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาท ถึง 6 เท่า

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาท เสนอให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (Waste-to-Energy) ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Finance Framework) ของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน

“การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาเงินเพื่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนกลุ่มสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างล้นหลาม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว” นายชวลิตกล่าว

ทั้งนี้ จากความต้องการซื้อที่มีอย่างมากมายของนักลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ GPSC มีต้นทุนในการระดมทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยหุ้นกู้ชุดนี้แบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.11% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.94% และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24% โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ และสะท้อนถึงความสำคัญของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทหลักของกลุ่ม ปตท.ที่รับผิดชอบด้านธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานที่สำคัญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...