xs
xsm
sm
md
lg

กทท.เท 174 ล้าน ซ่อม “ท่าเรือกรุงเทพ” แนวเขื่อนตะวันออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทท.เตรียมเทงบกว่า 174 ล้าน ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือกรุงเทพ บริเวณท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก รวม 7 ท่า ใช้เวลารวม 630 วัน พร้อมวางแผนช่วงปิดซ่อมไม่ให้กระทบหรือมีปัญหาในการให้บริการ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท.เตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) บริเวณท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 รวม 7 ท่า เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 174,400,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการประมาณ 630 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก ทกท.นั้น เป็นการซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างของท่าเทียบเรือ แบ่งเป็น 2 ท่าบริการ คือ ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 มีความยาวประมาณ 1,200 เมตร ประกอบด้วย 7 ท่าเทียบเรือ ได้แก่ ท่า 20A, ท่า 20AB, ท่า 20B, ท่า 20C, ท่า 20D, ท่า 20E และท่า 20F โดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อเสริมกำลังโครงสร้างของท่าเทียบเรือให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

ทั้งนี้ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 90 วันต่อหนึ่งท่า โดยเรียงลำดับการซ่อมแซมจนครบทุกท่า ในระหว่างการปิดซ่อมแซมในแต่ละท่าเทียบเรือ ท่าเรือกรุงเทพ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหน้าท่าทั้งเครื่องมือทุ่นแรงและพื้นที่ หลังท่า เพื่อรองรับการให้บริการในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมฯ เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการหมุนเวียน ตู้สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา และติดตามผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมฯ การดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...