xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.จ่อลงพื้นที่บ้านนาต้นจั่น ดึงเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมหนุนชุมชนเข้มแข็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสอ.เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โชว์ศูนย์ ITC 4.0 ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม พร้อมชมวิถีชีวิต “บ้านนาต้นจั่น” หมู่บ้าน CIV ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง เตรียมจับมือ อว.นำไอเดียคนรุ่นใหม่ต่อยอดจุดเด่นและจุดขายให้ชุมชน หวังยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากต่อไป

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เตรียมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคมนี้ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ โดยเตรียมสั่งการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกลในการให้บริการทดลอง ทดสอบ เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

“กสอ.มุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านเครื่องจักรที่ไม่เน้นราคาสูงเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบตลาด ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสนับสนุนวิทยาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่ทันสมัยให้สอดคล้องความต้องการของตลาด” นายณัฐพลกล่าว

นอกจากนี้ ยังจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านนาต้นจั่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ชุมชน นำร่องหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ในระยะแรก ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของฝากของที่ระลึกควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน กสอ.ยังเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดยกระดับศักยภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน อันจะเป็นการขยายผลสู่การสร้างรายได้และการมีงานทำของคนในพื้นที่ในอนาคต

“อย่างไรก็ดี นอกจากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับการเป็นหมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อมแล้ว กสอ.นำโมเดลที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้สอดคล้องแต่ละภูมิภาค ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายณัฐพลกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...