xs
xsm
sm
md
lg

คิกออฟใน ก.ค. เชิญ “นายกฯ” กดปุ่มซื้อยางพาราผลิตแบริเออร์-หลักนำทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้งเป้า ก.ค.เชิญ “นายกฯ” กดปุ่มคิกออฟนำร่องโครงการซื้อยางพาราตรงจากเกษตรกร จำนวน 1 ล้านตัน ภายใน 3 ปี “ทช.” เผยจัดแผนทั้งแบริเออร์หุ้มยางพาราและหลักนำทางยางพารา ถนนทั่วประเทศ รอ “คลัง” แก้กฎกระทรวงชง ครม.ขั้นสุดท้าย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการรับซื้อน้ำยางจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารามาผลิตเป็นหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) ซึ่งมีแผนดำเนินการ 3 ปี (63-65) นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และคัดเลือกเส้นทางนำร่องเพื่อเปิดตัวโครงการ โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อคิกออฟโครงการภายในเดือน ก.ค.นี้

ในส่วนของการจัดซื้อยางพาราตรงจากเกษตรกรนั้น ขณะนี้รอกระทรวงการคลังปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มเติมแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ เป็นพัสดุในบัญชีที่การจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติก่อน

ส่วนการจัดซื้อยางพารานั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดกลุ่มสหกรณ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศเข้าโครงการ ซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการสั่งซื้อแผ่นยางครอบแบริเออร์และเสาหลักนำทางยางพารา โดยสหกรณ์การเกษตรฯ จะต้องผลิตตามสเปกที่กำหนด และขนส่งมายังสถานที่ก่อสร้าง เป็นวัสดุที่พร้อมสำหรับให้ ทช.นำมาติดตั้งได้ทันที ดังนั้น ก.เกษตรฯ จะต้องคำนึงถึงแหล่งรับซื้อน้ำยางและผลิต กับต้นทุนค่าขนส่งมายังสถานที่ก่อสร้างด้วย

แผนงานของ ทช.จะซื้อยางจากเกษตรกรเป็นหลักนำทางยางธรรมชาติ รวม 705,112 ตัน และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต เป็นระยะทาง 749 กม. โดยจะมีเม็ดเงินถึงเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 2,629.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามแผนงานกระทรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 3 ปี (2563-2565) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างแบริเออร์หุ้มยางพารา (RFB) ระยะทางรวม 12,282.74 กม. วงเงินรวม 40,545.308 ล้านบาท เกษตรกรจะได้รับเงินประมาณ 28,763.095 ล้านบาท

ดำเนินการหลักนำทางยางพารา (RGP) รวม 1,063,381 ตัน วงเงินดำเนินการรวม 1,818.382 ล้านบาทเกษตรกรจะได้รับเงินประมาณ 1,345.368 ล้านบาท

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...