xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมชงเยียวยา “โควิด” ขนส่งทางน้ำอีกกว่า 1 พันล้าน-ขนส่งที่เหลือเล็ง “พักหนี้-ลดค่าเช่า” ช่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คมนาคมชงขอเยียวยา “โควิด-19” ช่วยผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำอีกกว่า 1 พันล้าน เร่งส่งกลั่นกรอง พ.ร.บ.กู้เงิน 4 แสนล้าน พร้อมถก 5 มาตรการ เลื่อน/พักชำระหนี้, ช่วยซอฟต์โลน, ลดค่าเช่า, ลดภาษี บรรเทาผลกระทบ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมพิจารณาข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนของกรมเจ้าท่า (จท.) เพื่อขอรับจัดสรรภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (พ.ร.บ.เงินกู้ โควิด-19) วงเงิน 4 แสนล้านบาท ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย สมาคมเจ้าของเรือไทย และสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ส่วนของค่าจ้างพนักงานวงเงินประมาณ 1,942 ล้านบาท โดยให้เร่งทำรายละเอียดยืนยันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเยียวยาต่อไป

ก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคมได้สรุปมาตรการช่วยเหลือเสนอไปยังกระทรวงการคลังแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วงเงิน 6,612.324 ล้านบาท ประกอบด้วย 10 มาตรการ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) วงเงิน 4,773.728 ล้านบาท (2 มาตรการ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วงเงิน 614.41 ล้านบาท (2 มาตรการ) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงิน 550.998 ล้านบาท (2 มาตรการ) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) วงเงิน 657.999 ล้านบาท (1 มาตรการ) กรมเจ้าท่า วงเงิน 1.866 ล้านบาท (2 มาตรการ) และบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) วงเงิน 13.323 ล้านบาท (1 มาตรการ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และไม่เข้าข่ายลักษณะแผนงานโครงการตามบัญชีแนบท้ายของ พ.ร.ก. พ.ร.บ.เงินกู้ โควิด-19 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 8 หน่วยงาน (ขบ. จท. ทล. บขส. กทพ. รฟม. ทอท. และ บวท.) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านพลังงาน โดยกรมการขนส่งทางบกเสนอขอให้ตรึงราคา NGV และน้ำมันดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานได้พิจารณาอุดหนุนราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 หลังจากนั้นราคา NGV จะลอยตัว แต่จะอยู่ในระดับ 75% ของราคาน้ำมันดีเซล B10 ซึ่งที่ประชุมได้ให้กรมการขนส่งฯ พิจารณากรณีราคา NGV ลอยตัวดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสารอย่างไร และเร่งนำเสนอกระทรวงคมนาคม

2. มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเลื่อนชำระเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระคืนในปี 2563 วงเงิน 400 ล้านบาท ปี 2564 วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด และการลงทุน ซึ่งกระทรวงการคลังให้ กทพ.จัดทำรายละเอียดรายรับ รายจ่ายเสนอประกอบการพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ กทพ.เสนอขอนำส่งรายได้ให้รัฐตามผลการดำเนินงานจริงโดยจ่ายตามสภาพคล่องของ กทพ. ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดให้ กทพ.ส่งรายได้ 40% ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้มีการประมาณการรายได้ปีนี้ไว้ ทั้งนี้ สคร.ให้ดำเนินการระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและรายได้ของ กทพ.ในภาพรวมให้สอดคล้องกัน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงินประมาณ 3,920 ล้านบาท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องและการลงทุน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากที่ต้องลดค่าบริการนำร่อง 50% เพื่อช่วยเหลือสายการบิน และรายได้ที่ลดลงจากปริมาณการจราจรทางอากาศที่ลดลง โดยให้ทำรายละเอียดเสนอไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

กรมเจ้าท่าขอสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ในส่วนของซอฟต์โลนนั้น เนื่องจากกระทรวงการคลังมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้ผู้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยให้กรมเจ้าท่ารับรองสถานะของผู้ได้รับผลกระทบ

3. มาตรการด้านภาษี ในเรื่องการอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อรักษาการจ้างงานของสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนำค่าใช้จ่ายพนักงานหักภาษีได้ 3 เท่าอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้มาตรการอุดหนุนของภาครัฐได้

4. ด้านประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำเสนอขอลดเบี้ยประกันภัย 50% กรอบวงเงิน 57 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งว่าได้มีส่วนลด 10% กับผู้ประกอบการแต่ไม่ครอบคลุมประกันภัยเรื่องขนส่ง โดยที่ประชุมให้กรมเจ้าท่าทำรายละเอียดเสนอไปยัง คปภ.เพื่อหารือกับบริษัทประกันภัยต่อไป

5. มาตรการอื่นๆ เช่น การลดค่าเช่า เลื่อนชำระค่าเช่า ยกเว้นจ่ายค่าตอบแทน เช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอลดค่าเช่าสถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม่ จตุจักร จากการรถไฟฯ ประมาณ 21.816 ล้านบาท และค่าเช่าสถานีขนส่ง ใต้ทางด่วน จากการรถไฟฯ จำนวน 24.6 ล้านบาท และจาก กทพ. ประมาณ 3.12 ล้านบาท ซึ่งให้ บขส.เสนอบอร์ดทบทวนและเสนอยืนยันกลับมาอีกครั้งก่อนจะพิจารณาต่อไป เป็นต้น

นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...