xs
xsm
sm
md
lg

VISTEC ผนึก วช.ผลิตนักวิจัย ป.เอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์VISTEC จับมือ วช.ผลิตบัณฑิตปริญญาเอก มุ่งพัฒนานักวิจัยสู่ระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทุนนิสิตปริญญาเอกภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการ Frontier Talents Program (FTP) ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นแนวหน้า

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีนักวิจัยระดับปริญญาเอกของไทยที่มีคุณภาพสูง 
และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 และปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 22 โดย วช. และ VISTEC จะร่วมสนับสนุนทุนนิสิตปริญญาเอกภายใต้ คปก. และ FTP โดยเริ่มจากผู้ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 22 เพื่อสร้างนิสิตปริญญาเอกที่มีศักยภาพ และสามารถผลิตผลงานคุณภาพสูง ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index, ISI หรือ SCOPUS ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 (Tier 1) ส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ขั้นสูง สร้างแรงจูงใจ สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า สถาบันวิทยสิริเมธีร่วมมือกับ วช. สร้างนักวิจัยระดับโลกที่รอบรู้ และมีความเป็นผู้นำ เพื่อบุกเบิกวิจัยวิทยาศาสตร์ใหม่ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมและนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาความต้องการของประเทศที่ตอบโจทย์และสอดรับกับทิศทางระดับโลก ภายใต้โครงการ คปก. และ Frontier Talents program (FTP)

โดยสถาบันมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้าในด้าน Advanced Functional Materials, Energy, Biotechnologies และ Digital Technologies เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S-curve และ New S-curve)


กำลังโหลดความคิดเห็น