xs
xsm
sm
md
lg

บีทีเอสพร้อมรับเปิดเทอม ยกเลิกเว้นที่นั่ง เพิ่มความจุรับผู้โดยสาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บีทีเอสรับเปิดเทอม ยกเลิกเว้นที่นั่งเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ พร้อมขอความร่วมมือ ผู้โดยสารลงทะเบียน “ไทยชนะ” เมื่อเข้าและออกจากขบวนรถไฟฟ้า ด้านกรมรางเผย ล่าสุดผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่องเฉลี่ยวันละกว่า 8 แสนคนแล้ว

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา กำหนดให้วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นวันเปิดภาคการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับยังคงย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนี้

1. ขอยกเลิกการเว้นที่นั่ง และที่ยืนในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารช่วงเปิดเทอมที่เพิ่มสูงขึ้น
2. ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารที่จะเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชั้นชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า ไม่เกิน 70% พร้อมทั้งจำกัดจำนวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม (Group Release) ในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลาเช้า และช่วงเวลาเย็น
3. เน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าทุกครั้งระหว่างการเดินทาง งดการพูดคุยภายในขบวนรถไฟฟ้า และงดคุยโทรศัพท์ในขบวนรถไฟฟ้า 100% พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันในขบวนรถไฟฟ้า

4. คัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

5. จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ทุกทางเข้า-ออกสถานี เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาด ภายในขบวนรถไฟฟ้า จุดสัมผัสร่วมภายในสถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. บริษัทฯ ยังคงเดินรถในความถี่สูงสุด 2 นาที 25 วินาที ในสายสุขุมวิท และในสายสีลมความถี่ 3 นาที 45 วินาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้ลดปริมาณความหนาแน่นของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเผื่อเวลาในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
7. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านลงทะเบียน “ไทยชนะ” เมื่อเข้า และออกจากขบวนรถไฟฟ้าขบวนนั้นๆ ด้วยการพิมพ์หมายเลขขบวนรถไฟฟ้า 4 หลัก ลงใน Application ‘BTS SkyTrain’ หรือ Line official : @btsskytrain

@ผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่องเฉลี่ย 8.39 แสนคน/วัน

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวว่า จำนวนผู้โดยสารระบบรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 29 มิ.ย. มีจำนวน 839,348 คน/วัน ยังต่ำกว่าจำนวนผู้โดยสารก่อนหน้าที่จะมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประมาณ 54.50% โดยในส่วนของรถไฟฟ้ามีผู้โดยสารรวม 791,600 คน/วัน แบ่งเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 495,600 คน รถไฟฟ้า MRT 260,830 คน และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 35,270 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ศบค.ได้ผ่อนปรนการเว้นที่นั่ง/ที่ยืนภายในขบวนรถ จากระยะ 1 เมตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยยังคงขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเดินทางและให้งดพูดคุยในขบวนรถ และเคร่งครัดการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป พร้อมทั้งจะต้องควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไม่ให้มีความหนาแน่นเกินกว่า 70% ของความจุผู้โดยสารสูงสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...